Bemutatkozás

A Holnap Háza

A Holnap Háza Nappali Rehabilitációs Központ korszerű rehabilitációs szolgáltatásokat nyújt mozgássérült kliensei számára nappali rendszerben. Szolgáltatásait azon közép-magyarországi régióban, saját lakókörnyezetükben élő mozgássérült emberek vehetik igénybe, akiknek fizikai, pszichés, mentális, szociális állapota, vagy foglalkoztatási helyzete komplex, több területet átfogó rehabilitációt igényel. Célunk, hogy a nappali rehabilitációs szolgáltatásainkat igénybe vevő kliensek aktív részesei legyenek rehabilitációjuknak, s egyéni készségeihez mérten - azok fejlesztése által - képessé váljanak a társadalmi életben való tevékeny részvételre, a munkavállalásra, ügyeik önálló intézésére, konfliktusaik helyes kezelésére, érdekeik megfelelő érvényesítésére, az önálló és önrendelkező élet kialakítására és fenntartására.

Klienseink számára folyamatos napközi ellátást nem biztosítunk. A Holnap Házába jelentkezők az iskolai, munkahelyi vagy egyéb napközbeni elfoglaltságaik mellett vehetik igénybe szolgáltatásainkat.

A Holnap Háza Nappali Rehabilitációs Központ az Addetur (Adj Hozzá!) Alapítvány (1022 Budapest, Marczibányi tér 3.) fenntartása alatt működő, saját Szervezeti és Működési Szabályzattal rendelkező önálló intézmény, melynek szakmai működtetését az Addetur Alapítvány együttműködési megállapodás alapján a Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központjára bízta.

A Holnap Háza Nappali Rehabilitációs Központ a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (Szt.) szerinti fogyatékosok nappali intézménye szolgáltatásait, továbbá az 1/2000-es SzCsM rendelet 81-82.§ szerinti szakmai szolgáltatásokat biztosítja a szolgáltatást igénybe vevő személy számára. Így, szakember koordinálásával egyéni rehabilitációs program (gondozási terv) alapján rehabilitációs szolgáltatásokat nyújt, melynek elemei az alábbiak:

  • Mozgásterápia: állapot fenntartás, mozgásállapot javítása, önállóság fejlesztése, életminőség javítása a jobb közérzet biztosításával, segédeszközök beszerzésében való tanácsadás
  • Szociális segítségnyújtás: egyéni szociális munka - szociális önállóság fejlesztése, képessé tevés, érdekképviselet, életvezetési tanácsadás, hivatalos ügyek intézésének segítése, életvezetés segítése, lakóhely szerinti családsegítővel kapcsolattartás, szülővel-hozzátartozóval kapcsolattarás
  • Pszichológiai, mentálhigiénés szolgáltatás: egyéni és csoportos pszichológiai segítségnyújtás, életvitelre vonatkozó tanácsadás
  • Fejlesztő pedagógiai szolgáltatás: egyéni szükségleteknek megfelelő részképesség-fejlesztés
  • Foglalkozási rehabilitáció: munkaerő-piaci szolgáltatások nyújtása, segítségnyújtás munkára való felkészítésben, munkakeresésben, munkakipróbálásban, munkába helyezést követő mentori kísérés
  • Szükség szerint az egészségügyi alapellátáshoz, a szakellátásokhoz való hozzájutás segítése
  • Képzéshez való hozzájutás segítése
  • Szabadidős programok szervezése

A Holnap Háza szolgáltatásait a vele szerződésben álló kliensek munkanapokon 8 és 18 óra között a szakmai koordinátor által elkészített foglalkozási rend szerint vehetik igénybe.